Marstrandsföretagarna & Co

Vi som är företagare i och kring Marstrand

Nya skyltskåp på Koön och Marstrandsön

Nya skyltskåp på Koön och Marstrandsön

8/22/2014 | 8 Visningar | 0 Kommentarer
Det var ett enormt tryck på anmälningen för plats i skyltskåpen. Detta trots att möjligheten kom mitt under högsäsong. Men tyvärr blev fördelningen lite haltande, då det var flera som anmälde intresse som sedan inte kom in med material. Detta innebär att det fortfarande finns platser i skåpen. Tanken är att göra en ny anmälningsrunda nästa år men tills dess går det bra att nyttja skåpen. Förutsättningen är att företaget som marknadsförs är medlem i Marstrandsföretagarna & Co alternativt hyr plats av föreningen.

Nedan de förutsättningar som gäller:

Det nya skyltsystemet är baserat på antalet "trottoarpratare" som fanns på respektive plats förra året. Detta innebär att om det blir fler som vill ha en plats än det finns skyltplatser, så kommer vi försöka hitta bästa möjliga lösning nu och sedan utöka antalet platser så fort det går.

Detta innebär att vi kommer basera fördelningen enligt nedanstående kriterier:

 1. Ni som är medlemmar i Marstrandsföretagarna & Co har företräde till skyltplats.
 2. Ni som har verksamhet som vänder sig till besökare/turister och som har en fysisk plats där dessa kan uppsöka er har företräde.
 3. Max en skyltplats per företag kommer tilldelas till en början. (Då vi fått förfrågningar om mer än en plats kommer detta tagas i beaktning efter första tilldelningen.)
 4. Blir det stor efterfrågan på platser kommer det innebära att företag på Koön har företräde till platser på tavlan vid färjekiosken och företag på Marstrandsön har företräde till platser på tavlan vid Villa Maritime.
 5. Ni kommer få en fast plats tilldelad i skyltsystemets ramverk. På denna plats kan ni byta er skylt hur ofta ni vill genom att låna nyckeln mot en attestering och pant hos turistbyrån.
 6. Eventuella tomma platser kommer hyras ut till icke-medlemmar mot en avgift.

För att vi skall kunna fördela ut platser i skyltsystemet måste ni komma in med er intresseanmälan snarast möjligt till info@mfco.se.

Nedanstående information skall finnas med:

 1. Ert företags namn och kontaktuppgifter (glöm inte personuppgift med tel och mail).
 2. Huvudverksamhet (kan komma att användas för placering inom skyltsystemet.
 3. Övrig information som kan vara av intresse vid fördelning av skyltar.

 

 • Formatet på skyltarna i de nya skåpen är stående A3.
 • Ni kan hämta nyckel på turistbyrån mot deposition och sätta upp affischen. Lämna sedan tillbaks nyckeln... 

Vi hoppas detta kommer gå smidigt och kommer göra vårt bästa för att alla skall bli nöjda.

Med vänliga hälsningar
Marstrandsföretagarna & Co
Kommunikationsgruppen

Information

Knut Bergsten
Knut Bergsten
Publicerad: 8/22/2014
Kommentarer: 0
Visningar: 8
Författare: Knut Bergsten