Marstrandsföretagarna & Co

Vi som är företagare i och kring Marstrand

Skrivelse till Kommunen angående naturreservatet

2/25/2016 | 3 Visningar | 0 Kommentarer

 

I Vision Entré Marstrand finns ett mål att Marstrand skall ha 3000 bofasta innevånare för att samhällsservicen skall fungera på en tillfredsställande nivå.

Utvecklingen för Marstrand som boendeort och arbetsort är direkt beroende av att naturreservat Marstrand inte blir av i den omfattning som länsstyrelsen föreslår.

I det förslag som föreligger finns det i framtiden inte några möjligheter att bygga bostäder utanför nuvarande projekt Hareslätt.

Inga ytor för verksamhet finns utanför befintliga detaljplaner. Detta innebär att företag inte kan planera någon fysisk utveckling. En potentiell konsekvens av detta kan vara att företag med marin verksamhet flyttar till andra kommuner med anknytning till havet, såsom Tjörn och Orust.

Begränsade möjligheter att utöka parkeringsplatserna kommer att finnas.

Sammanfattning: Genomförandet av förslaget från länsstyrelsen strider mot kommunens långsiktiga mål för Marstrands utveckling som bostads- och arbetsort.

Marstrandsföretagarna anser att kommunen måste påverka länsstyrelsens naturvårdsenhet att justera planen för reservatet så att Marstrands möjligheter till utveckling finns kvar. Marstrandsföretagarna representerar 80 företag på Marstrand som känner stor oro om naturreservatet genomförs enligt förslag.

Då naturreservatet är fastslaget går det svårligen att ändra och kommunen måste påverka nu.

Information

Knut Bergsten
Knut Bergsten
Publicerad: 2/25/2016
Kommentarer: 0
Visningar: 3
Källa: Marstrandsföretagarna & Co
Författare: Marstrandsföretagarna & Co